Tiêm Kén STAP 20ml - ảnh chính

Tiêm Kén STAP 20ml

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 100 đ

Tiêm Kén STAP

** CÔNG DỤNG 

+ TRỊ KÉN

 

** CÁCH DÙNG:

+ Tiêm Thẳng vào ổ kén hoặc vào cơ ngực cứ 3 ngày lại tiêm 1 mũi tiêm khoảng 3 mũi mỗi mũi tiêm khoảng 0,4cc , Sau 10 ngày ổ kén thu lại thì mổ