Thuốc tha lông gà ( Feathering  - ảnh chính

Thuốc tha lông gà ( Feathering

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 1,400 đ

**CÔNG DỤNG:

+ Làm gà đối phương bị rát mắt, vết thương, mờ mắt >> đá kém chân

**CÁCH DÙNG:

+ Bôi lên lông gà mình phần đối phương hay cắn