Thuốc Ngâm thóc Soaking Rice - ảnh chính

Thuốc Ngâm thóc Soaking Rice

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 1,250 đ

** Công Dụng:

+ Làm Gà Đối Phương Ăn Phải sẽ mất gân nagy lập tức đá Kém Chân

** Cách Dùng:

+ Ngâm khoảng 5 Hạt Thóc Qua 2 ngày 2 đêm đem hong khô bỏ ra dùng.

( Mỗi Lần cho ăn khoảng 1 đến 3 hạt )