PURE AGGRESSION - ảnh chính

PURE AGGRESSION

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 1,100 đ

PURE AGGRESSION : 10 ml

Dùng cho 100 con gà nòi và 350 con tre trạng 1kg

  • CÔNG DỤNG :

 TĂNG TỐC ĐỘ, ĐÁ MÁU LỬA , BO LỚN , TẢI CỰA CAO 

THUỐC CÓ TÁC DỤNG TĂNG TỐC ĐỘ , ĐÁ MÁU LỬA NÊN KHÔNG DÙNG CHO GÀ CHẠY DẠT , CANH CHẶN

GÀ CHƠI LOẠI NÀY PHẢI CÓ NƯỚC NUÔI TỐT RỒI MỚI CHÍCH

  • LIỀU DÙNG :

VÔ NƯỚC BÌNH THƯỜNG 

LẤY  0,05 THUỐC + 0,2cc NƯỚC CẤT CHÍCH GÀ NÒI

LẤY 0,1CC THUỐC + 0,3CC NƯỚC CẤT CHÍCH  GÀ TRE 

các sản phẩm cùng loại