NUX VOMICA - ảnh chính

NUX VOMICA

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 900 đ

Dung tích : 30cc

  • Công dụng :

NUX VOMICA CHẤT KÍCH THÍCH HỆ THẦN KINH MẠNH NHẤT , CUNG CẤP HUYẾT TƯƠNG TRONG THỜI GIAN NGẮN , GIÚP GÀ TĂNG BO , ĐÁ MÁU LỬA , CHỐNG ÓI 

  • Khuyết điểm :

Hóc gà và kị nước cao 

Có tác dụng trong 10 tiếng

  •  Liều dùng :

Chích 0,15- 0,2cc chích  gà 2kg-2,5kg

chích 0,01cc - 0,12cc  cho gà tre 1kg-1kg2

Lưu ý : 1 tiếng sau khi chích đá 

các sản phẩm cùng loại