NEW POWER COCK - ảnh chính

NEW POWER COCK

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 350 đ

  • Dung Tích : 10 ml 
  • Công Dụng :

Bo lớn , tải cựa và dẻo dai

  • Cách Dùng :

Gà tre 2 giọt, gà nòi 3 giọt 4 giọt 30p nhấp lại 3 4 chân cho lên thuốc gà đá rồi đá

Lưu ý : dùng nước bình thường.