MEGA RX 3000 NGỪA NHỮNG BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO GÀ ĐÁ - ảnh chính

MEGA RX 3000 NGỪA NHỮNG BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO GÀ ĐÁ

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 330 đ

MEGA RX 3000 thuoc nuoi ga da giúp ngừa bênh thông thường như: tiêu chảy, ăn ko tiêu, sổ mũi .... trong suốt giai đoạn nuôi đá, phát huy hiệu quả nuôi gà

Dung thuoc ga trong suốt giai đoạn nuôi gà hoặc cho uống để ngừa bệnh 

1 tuần uống 3 viên