EASY WIN - ảnh chính

EASY WIN

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 800 đ

EASY WIN : 1 LỌ 100 VIÊN

  • CÔNG DỤNG :

CHỐNG SẶC ÓI , MẤT MÁU TỐT, LÌ

HẠN CHẾ NƯỚC CAO 

  • Liều dùng :

GÀ NÒI UỐNG 1 VIÊN TRƯỚC KHI RA TRẬN 45P - 1 TIẾNG

GÀ TRE UỐNG 1/2 VIÊN TRƯỚC KHI RA TRẬN 30P-45P

Lưu ý : kết hợp với D-GLUCOSE để đạt hiệu quả cao hơn

các sản phẩm cùng loại