CAFFEINE TABLETS - ảnh chính

CAFFEINE TABLETS

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 800 đ

Thuốc không kị nước 

  • Công dụng :

- Gà máu lửa , bo đá đau , hạn chế ói, tải cựa 

- Sau khi uống 2h thì đá,  thuốc có tác dụng trong 12 tiếng. 

  • Liều dùng :

- Gà tre 1ki1 trở lại uống ¼ viên

- Gà nòi 2ki-2ki7 ¾ viên

- Gà nòi 2ki8 trở lên uống 1 viên

các sản phẩm cùng loại

ENDORONE 10ml
ENDORONE 10ml 1,700 đ
GANADOR 10ml
GANADOR 10ml 2,500 đ
Alexin 30ml
Alexin 30ml 3,000 đ
MAX AIR 10ml
MAX AIR 10ml 2,700 đ
Alexin 10ml
Alexin 10ml 1,500 đ
Lukamin- N8 icon mới
Lukamin- N8 5,800 đ
ROMANTIC icon mới
ROMANTIC 4,700 đ
MaxWin icon mới
MaxWin 1,100 đ
Platium
Platium 4,700 đ
Super GLALOMIN
Super GLALOMIN 5,800 đ
BAS XT MỚI
BAS XT MỚI 2,500 đ
CARDOXIN
CARDOXIN 3,200 đ
SUPER SPURS
SUPER SPURS 3,300 đ
SABUGERO
SABUGERO 1,100 đ
Extra PSV
Extra PSV 4,300 đ
Cardoxin
Cardoxin 3,200 đ
Super Spurs
Super Spurs 3,300 đ