CAFFEINE TABLETS - ảnh chính

CAFFEINE TABLETS

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 800 đ

Thuốc không kị nước 

  • Công dụng :

- Gà máu lửa , bo đá đau , hạn chế ói, tải cựa 

- Sau khi uống 2h thì đá,  thuốc có tác dụng trong 12 tiếng. 

  • Liều dùng :

- Gà tre 1ki1 trở lại uống ¼ viên

- Gà nòi 2ki-2ki7 ¾ viên

- Gà nòi 2ki8 trở lên uống 1 viên

các sản phẩm cùng loại