CAFFEINE SODIUM FB 20ml - ảnh chính

CAFFEINE SODIUM FB 20ml

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 900 đ

CAFFEINE SODIUM FB 20ml

** Công dụng :

- Gà máu lửa , bo đá đau , hạn chế ói, tải cựa , làm cho gà mất cảm giác khi bị cựa 

- Sau khi chích 1h thì đá,  thuốc có tác dụng trong 12 tiếng. 

 

** Liều dùng :

- Chích 0,15cc thuốc đối với gà nòi 2,7kg-3kg

- Chích 0,1cc thuốc đối với gà 2kg-2kg

- Chích 0,05-0,06 thuốc đối với gà tre