B15+3 - ảnh chính

B15+3

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 1,800 đ

Thuốc B15+3 : 30cc

  • Công Dụng :

Giúp chiến kê không biết mỏi cơ , đá bo lớn phút 90

  • Liều Dùng:
  1. Gà Nòi :

Thứ 4 chích 0,15-0,2cc cho chiến kê , thứ 7 tối chích 0,15-0,2cc thuốc cho chiến kê

  1. Gà Tre :

Thứ 4 chích 0,08c cho chiến kê , thứ 7 tối chích 0,08 cho chiến kê 

Lưu ý : cần cân nhắc vấn đề chồng độ vì chồng độ nhiều gà sẽ bị xồ cơ dưỡng lại khó.

các sản phẩm cùng loại