B15+3 - ảnh chính

B15+3

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 1,800 đ

Thuốc B15+3 : 30cc

  • Công Dụng :

Giúp chiến kê không biết mỏi cơ , đá bo lớn phút 90

  • Liều Dùng:
  1. Gà Nòi :

Thứ 4 chích 0,15-0,2cc cho chiến kê , thứ 7 tối chích 0,15-0,2cc thuốc cho chiến kê

  1. Gà Tre :

Thứ 4 chích 0,08c cho chiến kê , thứ 7 tối chích 0,08 cho chiến kê 

Lưu ý : cần cân nhắc vấn đề chồng độ vì chồng độ nhiều gà sẽ bị xồ cơ dưỡng lại khó.

các sản phẩm cùng loại

GANADOR 10ml
GANADOR 10ml 2,500 đ
Alexin 30ml
Alexin 30ml 3,000 đ
MAX AIR 10ml
MAX AIR 10ml 2,700 đ
Alexin 10ml
Alexin 10ml 1,500 đ
Lukamin- N8 icon mới
Lukamin- N8 5,800 đ
ROMANTIC icon mới
ROMANTIC 4,700 đ
MaxWin icon mới
MaxWin 1,100 đ
Platium
Platium 4,700 đ
Super GLALOMIN
Super GLALOMIN 5,800 đ
BAS XT MỚI
BAS XT MỚI 2,500 đ
CARDOXIN
CARDOXIN 3,200 đ
SUPER SPURS
SUPER SPURS 3,300 đ
SABUGERO
SABUGERO 1,100 đ
Extra PSV
Extra PSV 4,300 đ
Cardoxin
Cardoxin 3,200 đ
Super Spurs
Super Spurs 3,300 đ